En Cock-a-Doodle-Doo-guide till 100 frilansmarknadsvillkor för nybörjare

En Cock-a-Doodle-Doo-guide till 100 frilansmarknadsvillkor för nybörjare

När gryningens första ljus sträcker sig över himlen, galar tuppen, vår befjädrade morgonens förebud, sitt rop och signalerar början på en ny dag. I tuppens anda presenterar vi på HostRooster för dig en lika fängslande väckarklocka för de som är nya i världen av online frilansmarknadsplatser. Krya dig fram till framgång med den här listan med 100 viktiga termer och deras betydelser.

 1. Frilansare: En oberoende arbetare som erbjuder sina tjänster på projekt-för-projekt-basis, ofta galet om sin frihet att välja när och var de arbetar.
 2. Klient: Den person eller det företag som anställer frilansare för specifika projekt. De är alltid på jakt efter den bästa talangen att lägga till i sin coop.
 3. Marknad: En digital plattform där frilansare och kunder kan ansluta, diskutera projekt och slutföra kontrakt. Det är som en bondgård där alla samlas för att handla med sina varor och tjänster.
 4. Portfölj: En samling av en frilansares tidigare arbete, som visar upp deras kompetens och erfarenhet. "En tuppkråka är bara så bra som hans sista sång."
 5. Bud: Ett förslag inlämnat av en frilansare som svar på en kunds projektlistning. Precis som tuppar som tävlar om höns uppmärksamhet, måste frilansare sträcka sina grejer för att vinna jobbet.
 6. Milestone: En specifik punkt i ett projekt där en del av arbetet är slutfört och betalning släpps. Det är som framgångens morgonkråka!
 7. Betyg: En numerisk poäng som ges av klienter till frilansare, baserat på deras prestation i ett projekt. Ju bättre prestanda, desto starkare kråka.
 8. Återkoppling: Skriftliga kommentarer från kunder för att hjälpa frilansare att förbättra sina färdigheter och tjänster. "Den kloke tuppen lyssnar på andras galande."
 9. Projekt: En specifik uppgift eller uppsättning uppgifter som en klient behöver utföras av en frilansare. "Varje projekt är en ny dag för en frilansare att gala."
 10. Förslag: Ett skriftligt dokument inlämnat av en frilansare, som beskriver hur de skulle närma sig och slutföra ett projekt för en kund. Det är som en tupps parningsdans, som syftar till att imponera och vinna jobbet.
 11. Kompetens: De specifika förmågor och expertis som en frilansare besitter. "Ju större tuppens skicklighet, desto starkare kråka."
 12. Fast pris: En projektbetalningsmodell där uppdragsgivaren betalar ett fastställt belopp för slutförandet av hela projektet, oavsett tid det tar. "Till och med den tidiga fågeln tar det ibland ett tag att fånga masken."
 13. Timme: En projektbetalningsmodell där kunden betalar frilansaren baserat på antalet timmar de arbetar. "En tuppkråka är värt en hönas arbete."
 14. hållare: Ett förutbestämt belopp som betalas av klienten till frilansaren på återkommande basis. Det är som en garanterad plats i coop.
 15. NDA (Non-Disclosure Agreement): Ett juridiskt kontrakt som säkerställer konfidentialitet mellan klienten och frilansaren. "Lösa fjädrar kan leda till förlorade bon."
 16. Outsourcing: Bruket att anställa frilansare för att slutföra uppgifter eller projekt istället för att använda interna anställda. "Varför ha en enda tupp när man kan ha en hel flock?"
 17. Fakturering: Processen genom vilken frilansare begär betalning från kunder för utfört arbete. "Även
 1. **den trångaste tuppen måste hålla reda på sina inkomster."
 2. Tidsuppföljning: Ett verktyg eller en metod som används av frilansare för att hålla reda på hur många timmar de har arbetat med ett projekt. "En tupp galar aldrig utan att veta tiden."
 3. Virtuell assistent: En frilansare som tillhandahåller administrativ, teknisk eller kreativ support till kunder på distans. "En tupps högra höna."
 4. Scope Creep: När kraven för ett projekt utökas utöver det ursprungliga avtalet, vilket ofta leder till ytterligare arbete utan extra ersättning. "En tupp måste skydda sitt bo från oönskade inkräktare."
 5. RFP (begäran om förslag): Ett dokument skapat av kunder för att begära in bud från frilansare för ett specifikt projekt. "En tupprop till vapen."
 6. Oberoende entreprenör: En annan term för en frilansare, som betonar deras status som egenföretagare. "En tupp som galar efter sin egen melodi."
 7. Gig ekonomi: En arbetsmarknad präglad av korttidskontrakt och frilansarbete. "En flock tuppar som var och en galer för sin egen framgång."
 8. Onboarding: Processen att integrera en ny frilansare i en kunds team eller projekt. "Välkommen till en ny tupp i gården."
 9. avstigning: Processen att avsluta en frilansares engagemang i ett projekt eller med en kund. "En tupps avskedskråka."
 10. Vit etikett: En produkt eller tjänst som produceras av ett företag men ommärkt och säljs av ett annat. "En tupp i en hönas fjädrar."
 11. Underleverantörer: När en frilansare anställer en annan frilansare för att slutföra en del av ett projekt för deras räkning. "En tupp som delegerar sina galande uppgifter."
 12. Kall Pitching: Handlingen att nå ut till potentiella kunder utan föregående kontakt eller en befintlig relation. "En tupp galer in i det okända."
 13. upselling: Övertyga en kund att köpa ytterligare tjänster eller ett erbjudande till ett högre pris. "Tuppen som övertygar bonden att köpa fler höns."
 14. återförsäljning: Bruket att köpa en frilansares tjänster och sälja dem vidare till en annan kund, ofta till ett högre pris. "En tupp som utnyttjar sin kråka."
 15. Spökskrivning: Skriva innehåll för kunder under deras namn eller varumärke, utan att få kredit för arbetet. "Tuppens tysta kråka."
 16. SEO (Search Engine Optimization): Processen att förbättra en webbplatss synlighet i sökmotorresultat. "En tupp som galar högst uppmärksammas först."
 17. CleanSea's Affiliate Program: Tjäna en provision genom att marknadsföra och sälja ett annat företags produkter eller tjänster. "En tupp som galar för en annans framgång."
 18. Fjärrarbete: Att slutföra arbetsuppgifter från en annan plats än ett traditionellt kontor, ofta hemifrån eller en co-working space. "En tupp som galar var som helst."
 19. Job Board: En onlineplattform där kunder lägger upp projekt och frilansare kan söka efter möjligheter. "En tupps jaktmark."
 20. Prissättningsstrategi: Metoden med vilken en frilansare bestämmer kostnaden för sina tjänster. "Varje tupp måste veta värdet av sin kråka."
 21. Återkrav: När en kund bestrider en betalning, vilket kan leda till återföring av medel. "En tupp måste skydda sitt bo från asätare."
 22. Tvistelösning: Processen att lösa meningsskiljaktigheter mellan frilansare och kunder, ofta genom förhandlingar eller tredje parts medling. "Till och med den argaste tuppen måste ibland kliva ner från sin sittpinne."
 23. Samarbete: Att arbeta tillsammans med andra frilansare eller kunder för att slutföra ett projekt. "En flock tuppar som galar i harmoni." fortsätt som beskriver skyldigheten att hålla specifik information privat. "En tupps ed om sekretess."
 1. Kill Fee: Ett förutbestämt belopp som betalas ut till en frilansare om ett projekt avbryts innan det är klart. "En tupps tröst för en förlorad kråka."
 2. Konkurrensklausul: Ett avtal som hindrar en frilansare från att arbeta med en kunds konkurrenter under en viss period. "En tupps lojalitet mot sin flock."
 3. Retainer Agreement: Ett kontrakt som etablerar en pågående relation mellan en kund och frilansare, ofta med regelbundna betalningar. "En tupps säkra sittpinne."
 4. Arbetsbeskrivning (SOW): En detaljerad beskrivning av det arbete som ska utföras, leveranser och deadlines för ett projekt. "En tupps plan för framgång."
 5. Rekommendation: En positiv recension eller rekommendation från en nöjd kund. "En tuppkråka av gillande."
 6. Värde proposition: De unika fördelarna och fördelarna som en frilansare erbjuder sina kunder. "En tupps oemotståndliga kråka."
 7. Webinar: Ett onlineseminarium eller en presentation som ofta används i utbildnings- eller marknadsföringssyfte. "En tupps virtuella kråka."
 8. Arbetsyta: Ett särskilt område där en frilansare slutför sitt arbete, oavsett om det är hemma eller på ett gemensamt kontor. "En tupps personliga höna."
 9. Balans i arbetslivet: Jämvikten mellan ens yrkesliv och privatliv. "En tupp som galar i harmoni."
 10. Ansvarighet: Att ta ansvar för sina handlingar och åtaganden. "En tupp som äger sin kråka."
 11. Affärsmodell: Strategin och strukturen genom vilken en frilansare genererar intäkter och upprätthåller sin verksamhet. "En tupps ritning för överlevnad."
 12. Pengaflöde: Förflyttning av pengar in och ut ur ett företag. "En tupps livsnerv."
 13. Kundförvärv: Processen att få nya kunder. "En tupps expansion av sin flock."
 14. Klientretention: Upprätthålla långsiktiga relationer med befintliga kunder. "En tupps trogna flock."
 15. Samarbetsutrymme: En delad kontorsmiljö där frilansare och distansarbetare kan hyra skrivbord eller kontor. "En tupps gemensamma rastplats."
 16. levererbar: Ett specifikt resultat eller resultat som en frilansare måste tillhandahålla en kund som en del av ett projekt. "En tupps bevis på att gala."
 17. Diversifiering: Utöka en frilansares utbud av tjänster, kunder eller branscher för att minimera risker och öka möjligheter. "En tupp med många kråkor."
 18. Kostnadsspårning: Övervaka och registrera kostnaderna för att driva ett frilansföretag. "En tupps vakande öga på sitt bo."
 19. Pipeline: Sekvensen av potentiella projekt och kunder i olika stadier av förhandling eller utveckling. "En tupps väg till framgång."
 20. Skalning: Att växa en frilansverksamhet genom att öka intäkterna, kunderna eller teamets storlek. "En tupp stiger till toppen av stallet."
 21. Självbefodran: Handlingen att marknadsföra sig själv och sina tjänster för att locka kunder. "En tuppkråka av självförtroende."
 22. Enskilt innehav: En typ av företagsstruktur där en enskild frilansare är ensam ägare och operatör. "En tupps ensamkråka."
 23. Underleverantörsavtal: Ett kontrakt mellan en frilansare och en annan frilansare som de har anställt för att slutföra en del av ett projekt. "En tupppakt med sina kråkfränder."
 24. Målmarknad: En specifik grupp av kunder eller branscher som en frilansare fokuserar på att betjäna. "En tupps utvalda flock."
 25. Skatteavdrag: En utgift som kan dras av från en frilansares skattepliktiga inkomst, vilket minskar det skyldiga beloppet. "En tupps kloka besparingar."
 1. Tid och material: En betalningsmodell där en kund betalar en frilansare baserat på den tid och resurser som används på ett projekt. "En tuppkråka, värderad per timme."
 2. Vändningstid: Tiden mellan att ta emot ett projekt och att leverera det färdiga arbetet till en kund. "En tupps snabba kråka."
 3. Värdebaserad prissättning: En prissättningsstrategi som debiterar kunder baserat på det upplevda värdet av frilansarens tjänster, snarare än den tid eller de resurser som krävs. "En tuppkråka, prissatt för sitt värde."
 4. Virtuellt lag: En grupp frilansare och distansarbetare som samarbetar i projekt utan att vara fysiskt närvarande tillsammans. "En flock tuppar, förenade i den digitala sfären."
 5. Rörelsekapital: De medel som är tillgängliga för en frilansare för daglig drift och affärsutgifter. "Ett tuppbo ägg."
 6. Arbetsorder: Ett dokument som beskriver specifika uppgifter, deadlines och betalningsvillkor för ett projekt. "En tupps marschorder."
 7. Omfattningsförklaring: En sammanfattning av ett projekts mål, resultat och krav. "En tupps kortfattade kråka."
 8. Revideringar: Ändringar eller uppdateringar av en frilansares arbete baserat på kundfeedback. "En tupps finstämda kråka."
 9. Förloppsbetalningar: Betalningar som görs till en frilansare i olika skeden av ett projekt, ofta kopplade till milstolpar eller resultat. "En tuppkråka, belönad i etapper."

Med dessa 100 villkor till ditt förfogande, kommer du att kränga dig fram till framgång på frilansmarknaden online. Precis som tuppen, res dig med självförtroende, beslutsamhet och visdom, så kommer du att vara säker på att råda. Och kom alltid ihåg: "Den tidiga fågeln fångar masken, men den tidiga tuppen fångar de bästa möjligheterna."

Tags
Dela

Relaterade artiklar