Cart

Cart

Despre Godinterest

Declara?ie de misiune

GodInterest exist? pentru a primi oameni de toate credin?ele ?i mediile, echipând oamenii cu o credin?? care func?ioneaz? în via?a real? ?i îi trimite într-o lume pentru a sluji lui Dumnezeu ?i omenirii. Valorile noastre sunt: ??Credin?a în Hristos Pasiunea pentru Evanghelie Respectul pentru to?i oamenii Bun?tatea Adev?rul Cre?terea spiritual? Închinarea ca o comunitate privilegiat?. Declara?ie de viziune Credem c? Dumnezeu ne-a chemat s? ajungem la cei nebiserici din aceast? lume, oferind o structur? de difuzare online pentru familii, oferind diversitate în închinare, oferind studiul Cuvântului lui Dumnezeu ?i cunoa?terea darurilor spirituale. Povestea Godinterest Godinterest a fost fondat? la 1 iunie 2015. Am lansat acest site web în ianuarie 2019. Este greu de exprimat în ce m?sur? Internetul schimb? societatea. Am început Godinterest cu speran?a de a influen?a cultura ?i de a crea o mi?care online. Odat? cu tehnologia devenind o parte atât de important? a vie?ii noastre, majoritatea oamenilor nu ?i-ar putea imagina via?a f?r? ea. La Godinterest nu am putea fi mai convin?i c? Dumnezeu are un scop pentru aceast? tehnologie, a?a c? Godinterest este dedicat utiliz?rii ei pentru a împuternici comunit??ile de credin??, academicienii ?i publicul larg într-un singur mediu ?i este locul în care mul?i oameni se activeaz?. o baz? regulat? pentru în?elegere, inspira?ie ?i discu?ii stimulatoare. Dumnezeu este grozav. Blogul Godinterest „Cre?tinismul nu este o destina?ie. Nimeni nu a în?eles totul. ?i din aceast? cauz?, ve?i g?si c? articolele despre Godinterest pun întreb?ri pe care mul?i al?ii nu le vor pune, ceea ce consider?m c? este vital pentru cre?terea noastr? spiritual?. Godinterest are misiunea de a înclina scara ?i de a arunca mai mult? lumin? în locuri întunecate. S? împ?rt??im experien?ele noastre cu lumea „o poveste la un moment dat. E?ti în?

 

Godinterest designs are edgy, contemporary, and made of high-quality soft fabrics. Consider it to be evangelism on the move with each piece boldly proclaiming the truth of the gospel of Jesus Christ to the world. We are confident that you will experience a comfortable fit and that the designs we create are on trend. Enjoy Godinterest clothing and accessories that are very affordable as well as being a HostRooster exclusive brand!

… we have a small favour to ask. It is our mission to resource the world with relevant, practical, timely, and helpful content focused on fashion, technology, creativity, and faith. With a small blog that started in September of 2008, we’ve grown, changed, evolved, and become the community that we are today. Support Godinterest from as little as $1 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you.

en English
X