En Cock-a-Doodle-Doo-guide til 100 Freelance Marketplace-vilkår for nybegynnere

En Cock-a-Doodle-Doo-guide til 100 Freelance Marketplace-vilkår for nybegynnere

Mens det første morgenlyset strekker seg over himmelen, galer hanen, vår fjærkledde forkynner av morgenen, sitt rop og signaliserer starten på en ny dag. I hanens ånd presenterer vi hos HostRooster deg en like fengslende vekker for de som er nye i verden av online frilansmarkedsplasser. Se deg frem til suksess med denne listen over 100 essensielle termer og deres betydninger.

 1. Frilanser: En uavhengig arbeider som tilbyr sine tjenester på prosjekt-for-prosjekt-basis, ofte galt om sin frihet til å velge når og hvor de jobber.
 2. kunde: Personen eller bedriften som ansetter frilansere til bestemte prosjekter. De er alltid på utkikk etter det beste talentet å legge til i gården deres.
 3. Markedsplass: En digital plattform der frilansere og kunder kan koble seg sammen, diskutere prosjekter og sluttføre kontrakter. Det er som et gårdstun hvor alle kommer sammen for å handle sine varer og tjenester.
 4. portefølje: En samling av en frilansers tidligere arbeid, som viser deres ferdigheter og erfaring. "En hanekråke er bare så god som hans siste sang."
 5. Bud: Et forslag sendt av en frilanser som svar på en kundes prosjektoppføring. Akkurat som haner som konkurrerer om oppmerksomheten til høner, må frilansere spankulere på tingene sine for å vinne jobben.
 6. Milepæl: Et spesifikt punkt i et prosjekt hvor en del av arbeidet er fullført og betaling frigis. Det er som suksessens morgenkråke!
 7. Vurdering: En numerisk poengsum gitt av klienter til frilansere, basert på deres prestasjoner på et prosjekt. Jo bedre ytelse, jo høyere er kråke.
 8. Tilbakemelding: Skriftlige kommentarer levert av klienter for å hjelpe frilansere med å forbedre sine ferdigheter og tjenester. "Den kloke hane lytter til andres galing."
 9. Prosjekt: En spesifikk oppgave eller et sett med oppgaver som en klient må fullføres av en frilanser. "Hvert prosjekt er en ny dag for en frilanser å gale."
 10. Forslag: Et skriftlig dokument sendt inn av en frilanser, som beskriver hvordan de vil nærme seg og fullføre et prosjekt for en klient. Det er som en hanes parringsdans, med mål om å imponere og vinne jobben.
 11. Ferdighetssett: De spesifikke evnene og kompetansen som en frilanser besitter. "Jo større hanen har ferdigheter, jo høyere er kråke."
 12. Fast pris: En prosjektbetalingsmodell der oppdragsgiver betaler et fastsatt beløp for gjennomføring av hele prosjektet, uavhengig av tiden det tar. "Selv den tidlige fuglen bruker noen ganger litt tid på å fange ormen."
 13. Time: En prosjektbetalingsmodell hvor klienten betaler frilanseren basert på antall timer de jobber. "En hanekråke er verdt en hønes arbeid."
 14. retainer: Et forhåndsbestemt beløp betalt av klienten til frilanseren på en gjentakende basis. Det er som en garantert plass i coop.
 15. NDA (ikke-avsløringsavtale): En juridisk kontrakt som sikrer konfidensialitet mellom klient og frilanser. "Løse fjær kan føre til tapte reir."
 16. Outsourcing: Praksisen med å ansette frilansere til å fullføre oppgaver eller prosjekter i stedet for å bruke interne ansatte. "Hvorfor ha en enkelt hane når du kan ha en hel flokk?"
 17. Fakturering: Prosessen der frilansere ber om betaling fra klienter for utført arbeid. "Tilogmed
 1. **den mest folkerike hanen må holde styr på inntektene sine.»
 2. Time Tracking: Et verktøy eller en metode som brukes av frilansere for å holde styr på timene brukt på et prosjekt. "En hane galer aldri uten å vite tiden."
 3. Virtual Assistant: En frilanser som gir administrativ, teknisk eller kreativ støtte til klienter eksternt. "En hanes høyre høne."
 4. Scope Creep: Når kravene til et prosjekt utvides utover den opprinnelige avtalen, noe som ofte fører til tilleggsarbeid uten ekstra kompensasjon. "En hane må beskytte redet sitt mot uønskede inntrengere."
 5. RFP (forespørsel om forslag): Et dokument opprettet av kunder for å innhente bud fra frilansere for et spesifikt prosjekt. "En hanes oppfordring til våpen."
 6. uavhengig kontraktør: En annen betegnelse for en frilanser, som understreker deres status som selvstendig næringsdrivende. "En hane som galer etter sin egen melodi."
 7. Gig økonomi: Et arbeidsmarked preget av korttidskontrakter og frilansarbeid. "En flokk haner som hver galer for sin egen suksess."
 8. onboarding: Prosessen med å integrere en ny frilanser i en klients team eller prosjekt. "Vi ønsker en ny hane velkommen inn i gården."
 9. Offboarding: Prosessen med å avslutte en frilansers involvering i et prosjekt eller med en klient. "En hanes avskjedskråke."
 10. Hvit etikett: Et produkt eller en tjeneste produsert av ett selskap, men rebranded og solgt av et annet. "En hane i en hønes fjær."
 11. Underleverandør: Når en frilanser ansetter en annen frilanser for å fullføre deler av et prosjekt på deres vegne. "En hane som delegerer sine galeoppgaver."
 12. Cold Pitching: Handlingen med å nå ut til potensielle kunder uten forutgående kontakt eller et eksisterende forhold. "En hane som galer inn i det ukjente."
 13. mersalg: Overbevise en klient om å kjøpe tilleggstjenester eller et tilbud til høyere priser. "Hanen som overbeviser bonden om å kjøpe flere høner."
 14. Videresalg: Praksisen med å kjøpe en frilansers tjenester og selge dem videre til en annen klient, ofte til en høyere pris. "En hane som utnytter kråken sin."
 15. ghostwriting: Skrive innhold for klienter under deres navn eller merke, uten å motta kreditt for arbeidet. "Den stille kråke av hanen."
 16. SEO (Search Engine Optimization): Prosessen med å forbedre et nettsteds synlighet i søkemotorresultater. "En hane som galer høyest blir lagt merke til først."
 17. affiliate markedsføring: Tjen provisjon ved å markedsføre og selge et annet selskaps produkter eller tjenester. "En hane som galer for en annens suksess."
 18. Fjernarbeid: Fullføre arbeidsoppgaver fra et annet sted enn et tradisjonelt kontor, ofte hjemmefra eller et co-working space. "En hane som galer fra hvor som helst."
 19. Job Board: En nettplattform hvor kunder legger ut prosjekter og frilansere kan søke etter muligheter. "En hanes jaktterreng."
 20. Pris strategi: Metoden som en frilanser bestemmer kostnadene for tjenestene deres på. "Hver hane må vite verdien av sin kråke."
 21. Tilbakebetaling: Når en klient bestrider en betaling, kan det føre til tilbakeføring av midler. "En hane må beskytte redet sitt mot åtseldyr."
 22. Dispute Resolution: Prosessen med å løse uenigheter mellom frilansere og klienter, ofte gjennom forhandlinger eller tredjepartsmekling. "Selv den argeste hane må noen ganger gå ned fra sitteplassen sin."
 23. Collaboration: Samarbeide med andre frilansere eller kunder for å fullføre et prosjekt. "En flokk haner som galer i harmoni." Fortsett som skisserer plikten til å holde spesifikk informasjon privat. "En hanes taushetsed."
 1. Kill Fee: Et forhåndsbestemt beløp utbetalt til en frilanser hvis et prosjekt kanselleres før ferdigstillelse. "En hanes trøst for en tapt kråke."
 2. Konkurranseklausul: En kontraktsmessig avtale som hindrer en frilanser fra å jobbe med en klients konkurrenter i en spesifisert periode. "En hanes lojalitet til flokken sin."
 3. Retaineravtale: En kontrakt som etablerer et pågående forhold mellom en klient og frilanser, ofte med regelmessige betalinger. "En hanes sikre abbor."
 4. Arbeidserklæring (SOW): En detaljert beskrivelse av arbeidet som skal utføres, leveranser og tidsfrister for et prosjekt. "En hanes blåkopi for suksess."
 5. Testimonial: En positiv anmeldelse eller anbefaling fra en fornøyd klient. "En hanekråke av godkjennelse."
 6. Verdivurdering: De unike fordelene og fordelene som en frilanser tilbyr kunder. "En hanes uimotståelige kråke."
 7. Webinar: Et nettseminar eller en presentasjon, ofte brukt til pedagogiske eller salgsfremmende formål. "En hanes virtuelle kråke."
 8. Arbeidsområde: Et utpekt område der en frilanser fullfører arbeidet sitt, enten hjemme eller på et felles kontor. "En hanes personlige hvilested."
 9. Arbeidslivsbalanse: Likevekten mellom ens profesjonelle og personlige liv. "En hane som galer i harmoni."
 10. Ansvarlighet: Å ta ansvar for sine handlinger og forpliktelser. "En hane som eier sin kråke."
 11. Forretningsmodell: Strategien og strukturen som en frilanser genererer inntekter og opprettholder driften med. "En hanes blåkopi for å overleve."
 12. Cash Flow: Bevegelse av penger inn og ut av en virksomhet. "En hanes livsnerve."
 13. Kundeanskaffelse: Prosessen med å få nye kunder. "En hanes utvidelse av flokken hans."
 14. Klientoppbevaring: Opprettholde langsiktige relasjoner med eksisterende kunder. "En hanes trofaste flokk."
 15. Samarbeidsrom: Et delt kontormiljø der frilansere og eksterne arbeidere kan leie skrivebord eller kontorer. «En hanes fellesstue.»
 16. leveransen: Et spesifikt resultat eller resultat som en frilanser må gi til en klient som en del av et prosjekt. "En hanes bevis på å gale."
 17. diversifisering: Utvide en frilansers utvalg av tjenester, kunder eller bransjer for å minimere risiko og øke mulighetene. "En hane med mange kråker."
 18. Utgiftssporing: Overvåke og registrere kostnadene forbundet med å drive en frilansvirksomhet. "En hanes våkne øye på redet sitt."
 19. Rørledning: Rekkefølgen av potensielle prosjekter og kunder i ulike stadier av forhandlinger eller utvikling. "En hanes vei til suksess."
 20. Skalering: Utvide en frilansvirksomhet ved å øke inntektene, kundene eller teamstørrelsen. «En hane stiger til toppen av hytta.»
 21. Selvkampanje: Det å markedsføre seg selv og sine tjenester for å tiltrekke seg kunder. "En hanekråke av selvtillit."
 22. Sole Proprietorship: En type forretningsstruktur der en individuell frilanser er eneeier og operatør. "En hanes solokråke."
 23. Underleverandøravtale: En kontrakt mellom en frilanser og en annen frilanser de har ansatt for å fullføre deler av et prosjekt. "En hanepakt med kråkekameratene."
 24. Målgruppe: En spesifikk gruppe kunder eller bransjer som en frilanser fokuserer på å betjene. "En hanes utvalgte flokk."
 25. Skattefradrag: En utgift som kan trekkes fra en frilansers skattepliktige inntekt, noe som reduserer skyldig beløp. "En hanes kloke sparepenger."
 1. Tid og materialer: En betalingsmodell der en klient betaler en frilanser basert på tidsbruk og ressursbruk på et prosjekt. "En hanekråke, verdsatt per time."
 2. Turnaround Time: Varigheten mellom mottak av et prosjekt og levering av det fullførte arbeidet til en oppdragsgiver. "En hanes raske kråke."
 3. Verdibasert pris: En prisstrategi som belaster klienter basert på den oppfattede verdien av frilanserens tjenester, i stedet for tiden eller ressursene som kreves. "En hanekråke, priset for sin verdi."
 4. Virtuelt team: En gruppe frilansere og fjernarbeidere som samarbeider om prosjekter uten å være fysisk tilstede sammen. "En flokk haner, forent i det digitale riket."
 5. Arbeidskapital: Midlene tilgjengelig for en frilanser for daglig drift og forretningsutgifter. "Et hanereir."
 6. Arbeidsordre: Et dokument som skisserer de spesifikke oppgavene, fristene og betalingsbetingelsene for et prosjekt. "En hanes marsjerordre."
 7. Omfangserklæring: Et sammendrag av et prosjekts mål, leveranser og krav. "En hanes kortfattede kråke."
 8. Audit: Endringer eller oppdateringer gjort i en frilansers arbeid basert på tilbakemeldinger fra kunder. "En hanes finstemte kråke."
 9. Fremdriftsbetalinger: Betalinger gjort til en frilanser på ulike stadier av et prosjekt, ofte knyttet til milepæler eller leveranser. "En hanekråke, belønnet i etapper."

Med disse 100 vilkårene til din disposisjon, vil du veie deg til suksess på den elektroniske frilansmarkedet. Akkurat som hanen, reis deg med selvtillit, besluttsomhet og visdom, og du vil være sikker på å herske. Og husk alltid: "Den tidlige fuglen fanger ormen, men den tidlige hanen fanger de beste mulighetene."

Tags
Del

Relaterte artikler