En Cock-a-Doodle-Doo-guide til 100 Freelance Marketplace-vilkår for begyndere

En Cock-a-Doodle-Doo-guide til 100 Freelance Marketplace-vilkår for begyndere

Mens det første morgenlys stryger hen over himlen, galer hanen, vores fjerbeklædte morgenbebuder, sit klarkald og signalerer starten på en ny dag. I hanens ånd præsenterer vi hos HostRooster dig et lige så fængslende wake-up call for dem, der er nye i verden af ​​online freelance markedspladser. Kryds dig vej til succes med denne liste over 100 essentielle termer og deres betydninger.

 1. Freelancer: En selvstændig medarbejder, der tilbyder deres tjenester på projekt-til-projekt-basis, og ofte galer om deres frihed til at vælge, hvornår og hvor de arbejder.
 2. Klient: Den person eller virksomhed, der ansætter freelancere til specifikke projekter. De er altid på udkig efter det bedste talent at tilføje til deres coop.
 3. Marketplace: En digital platform, hvor freelancere og kunder kan forbinde, diskutere projekter og afslutte kontrakter. Det er som en gård, hvor alle samles for at handle med deres varer og tjenester.
 4. Portefølje: En samling af en freelancers tidligere arbejde, der viser deres færdigheder og erfaring. "En hanes krage er kun så god som hans sidste sang."
 5. Bud: Et forslag indsendt af en freelancer som svar på en kundes projektliste. Ligesom haner, der konkurrerer om høns opmærksomhed, skal freelancere spankulere deres ting for at vinde jobbet.
 6. Milestone: Et specifikt punkt i et projekt, hvor en del af arbejdet afsluttes og betaling frigives. Det er ligesom succesens morgenkrage!
 7. Rating: En numerisk score givet af klienter til freelancere, baseret på deres præstationer på et projekt. Jo bedre ydeevne, jo højere er kragen.
 8. Feedback: Skriftlige kommentarer leveret af kunder for at hjælpe freelancere med at forbedre deres færdigheder og tjenester. "Den kloge hane lytter til andres gale."
 9. Projekt: En specifik opgave eller et sæt opgaver, som en klient skal udføres af en freelancer. "Hvert projekt er en ny dag for en freelancer at gale."
 10. Forslag: Et skriftligt dokument indsendt af en freelancer, der beskriver, hvordan de vil gribe og fuldføre et projekt for en klient. Det er som en hanes parringsdans, der har til formål at imponere og vinde jobbet.
 11. Færdigheder: De specifikke evner og ekspertise, som en freelancer besidder. "Jo større hanens færdigheder er, jo højere er kragen."
 12. Fast pris: En projektbetalingsmodel, hvor bygherren betaler et fastsat beløb for færdiggørelsen af ​​hele projektet, uanset den tid det tager. "Selv den tidlige fugl tager nogle gange et stykke tid at fange ormen."
 13. Hver time: En projektbetalingsmodel, hvor kunden betaler freelanceren baseret på det antal timer, de arbejder. "En hanes krage er et hønes arbejde værd."
 14. Holder: Et forudbestemt beløb betalt af klienten til freelanceren på en tilbagevendende basis. Det er som en garanteret plads i gården.
 15. NDA (Non-Disclosure Agreement): En juridisk kontrakt, der sikrer fortrolighed mellem klient og freelancer. "Løse fjer kan føre til tabte reder."
 16. outsourcing: Praksis med at ansætte freelancere til at udføre opgaver eller projekter i stedet for at bruge interne medarbejdere. "Hvorfor have en enkelt hane, når man kan have en hel flok?"
 17. Fakturering: Processen, hvor freelancere anmoder om betaling fra kunder for udført arbejde. "Selv den
 1. **den mest travle hane skal holde styr på sin indtjening."
 2. Tidsporing: Et værktøj eller en metode, der bruges af freelancere til at holde styr på de timer, der er brugt på at arbejde på et projekt. "En hane galer aldrig uden at kende tiden."
 3. Virtual Assistant: En freelancer, der yder administrativ, teknisk eller kreativ support til klienter eksternt. "En hanes højre høne."
 4. Omfang Kryb: Når kravene til et projekt udvides ud over den oprindelige aftale, hvilket ofte fører til ekstra arbejde uden ekstra kompensation. "En hane skal beskytte sin rede mod uønskede ubudne gæster."
 5. RFP (anmodning om forslag): Et dokument oprettet af kunder for at indhente tilbud fra freelancere til et specifikt projekt. "En hanes kald til våben."
 6. Uafhængig kontrahent: Endnu en betegnelse for en freelancer, der understreger deres selvstændige status. "En hane, der galer efter sin egen melodi."
 7. Gig økonomi: Et arbejdsmarked præget af korttidskontrakter og freelancearbejde. "En flok haner, der hver galer for deres egen succes."
 8. onboarding: Processen med at integrere en ny freelancer i en kundes team eller projekt. "Vi byder en ny hane velkommen i gården."
 9. offboarding: Processen med at afslutte en freelancers involvering i et projekt eller med en klient. "En hanes farvel krage."
 10. Hvid label: Et produkt eller en tjeneste, der er produceret af en virksomhed, men omdannet og solgt af en anden. "En hane i en hønes fjer."
 11. Underentreprise: Når en freelancer ansætter en anden freelancer til at gennemføre en del af et projekt på deres vegne. "En hane, der uddelegerer sine galende pligter."
 12. Kold Pitching: Handlingen med at nå ud til potentielle kunder uden forudgående kontakt eller et eksisterende forhold. "En hane galer ud i det ukendte."
 13. upselling: At overbevise en klient om at købe yderligere tjenester eller et tilbud til højere priser. "Hanen, der overtaler landmanden til at købe flere høns."
 14. Videresalg: Praksis med at købe en freelancers tjenester og videresælge dem til en anden kunde, ofte til en højere pris. "En hane, der udnytter sin krage."
 15. ghostwriting: Skrive indhold til kunder under deres navn eller brand, uden at modtage kredit for arbejdet. "Hanens tavse krage."
 16. SEO (Search Engine Optimization): Processen med at forbedre et websteds synlighed i søgemaskineresultater. "En hane, der galer højest, bliver først bemærket."
 17. Affiliate Marketing: At tjene en kommission ved at promovere og sælge en anden virksomheds produkter eller tjenester. "En hane, der galer for en andens succes."
 18. Fjernarbejde: Udførelse af arbejdsopgaver fra et andet sted end et traditionelt kontor, ofte hjemmefra eller et co-working space. "En hane, der galer hvor som helst."
 19. Job Board: En online platform, hvor kunder poster projekter og freelancere kan søge efter muligheder. "En hanes jagtområde."
 20. Prissætningsstrategi: Metoden, hvormed en freelancer bestemmer prisen på deres tjenester. "Enhver hane skal kende værdien af ​​sin krage."
 21. Tilbageførsel: Når en klient bestrider en betaling, hvilket potentielt kan føre til tilbageførsel af midler. "En hane skal beskytte sin rede mod ådselædere."
 22. Dispute Resolution: Processen med at løse uoverensstemmelser mellem freelancere og klienter, ofte gennem forhandling eller tredjepartsmægling. "Selv den voldsomste hane må nogle gange træde ned fra sin siddepinde."
 23. Samarbejde: At arbejde sammen med andre freelancere eller kunder for at fuldføre et projekt. "En flok haner galer i harmoni." Fortsæt, der beskriver forpligtelsen til at holde specifikke oplysninger private. "En hanes tavshedsed."
 1. Aflivningsgebyr: Et forudbestemt beløb, der betales til en freelancer, hvis et projekt aflyses før færdiggørelse. "En hanes trøst for en fortabt krage."
 2. Konkurrenceklausul: En kontraktlig aftale, der forhindrer en freelancer i at arbejde med en klients konkurrenter i en bestemt periode. "En hanes loyalitet over for sin flok."
 3. Retainer aftale: En kontrakt, der etablerer et løbende forhold mellem en klient og freelancer, der ofte involverer regelmæssige betalinger. "En hanes sikre aborre."
 4. Arbejdserklæring (SOW): En detaljeret beskrivelse af det arbejde, der skal udføres, leverancer og deadlines for et projekt. "En hanes plan for succes."
 5. Anbefaling: En positiv anmeldelse eller påtegning fra en tilfreds klient. "En hanes godkendelseskrage."
 6. Værdiforslag: De unikke fordele og fordele, som en freelancer tilbyder kunderne. "En hanes uimodståelige krage."
 7. Webinar: Et online seminar eller præsentation, der ofte bruges til uddannelses- eller salgsfremmende formål. "En hanes virtuelle krage."
 8. Arbejdsområde: Et udpeget område, hvor en freelancer fuldfører sit arbejde, uanset om det er hjemme eller på et fælles kontor. "En hanes personlige opholdsstue."
 9. Balance mellem arbejde og fritid: Ligevægten mellem ens professionelle og personlige liv. "En hane, der galer i harmoni."
 10. Ansvarlighed: At tage ansvar for sine handlinger og forpligtelser. "En hane, der ejer sin krage."
 11. Forretningsmodel: Strategien og strukturen, hvormed en freelancer genererer indkomst og opretholder deres drift. "En hanes plan for overlevelse."
 12. Penge strøm: Bevægelse af penge ind og ud af en virksomhed. "En hanes livsnerve."
 13. Kundeopkøb: Processen med at få nye kunder. "En hanes udvidelse af sin flok."
 14. Kundens fastholdelse: Vedligeholdelse af langsigtede relationer med eksisterende kunder. "En hanes trofaste flok."
 15. Samarbejdsområde: Et fælles kontormiljø, hvor freelancere og fjernmedarbejdere kan leje skriveborde eller kontorer. "En hanes fællesstue."
 16. leverance: Et specifikt output eller resultat, som en freelancer skal levere til en klient som en del af et projekt. "En hanes bevis på at gale."
 17. Diversificering: Udvidelse af en freelancers udvalg af tjenester, kunder eller brancher for at minimere risikoen og øge mulighederne. "En hane med mange krager."
 18. Udgiftsporing: Overvågning og registrering af omkostninger forbundet med at drive en freelance virksomhed. "En hanes vågne øje på sin rede."
 19. Pipeline: Rækkefølgen af ​​potentielle projekter og kunder i forskellige stadier af forhandling eller udvikling. "En hanes vej til succes."
 20. Skalering: Udvidelse af en freelancevirksomhed ved at øge omsætningen, kunderne eller teamstørrelsen. "En hane er på vej til toppen af ​​stuen."
 21. Selvfremmende: Handlingen med at markedsføre sig selv og sine tjenester for at tiltrække kunder. "En hanes krage af selvtillid."
 22. Enkeltmandsvirksomhed: En type virksomhedsstruktur, hvor en individuel freelancer er eneejer og operatør. "En hanes solo krage."
 23. Underleverandøraftale: En kontrakt mellem en freelancer og en anden freelancer, de har hyret til at fuldføre en del af et projekt. "En hanepagt med sine kragefæller."
 24. Målgruppe: En specifik gruppe af kunder eller brancher, som en freelancer fokuserer på at betjene. "En hanes udvalgte flok."
 25. Skatfradrag: En udgift, der kan trækkes fra en freelancers skattepligtige indkomst, hvilket reducerer det skyldige beløb. "En hanes kloge opsparing."
 1. Tid og materialer: En betalingsmodel, hvor en klient betaler en freelancer baseret på den tid, der bruges og de ressourcer, der bruges på et projekt. "En hanekrage, værdsat pr. time."
 2. Turnaround Time: Varigheden mellem modtagelse af et projekt og levering af det færdige arbejde til en bygherre. "En hanes hurtige krage."
 3. Værdibaseret prisfastsættelse: En prisstrategi, der opkræver kunder baseret på den opfattede værdi af freelancerens tjenester, snarere end den tid eller de nødvendige ressourcer. "En hanekrage, prissat for sit værd."
 4. Virtuelt team: En gruppe freelancere og fjernmedarbejdere, der samarbejder om projekter uden at være fysisk til stede sammen. "En flok haner, forenet i det digitale rige."
 5. Arbejdskapital: De midler, der er til rådighed for en freelancer til daglig drift og forretningsudgifter. "Et hanerede æg."
 6. Arbejdsordre: Et dokument, der beskriver de specifikke opgaver, deadlines og betalingsbetingelser for et projekt. "En hanes marchordrer."
 7. Angivelse af omfang: En oversigt over et projekts mål, leverancer og krav. "En hanes kortfattede krage."
 8. Revisioner: Ændringer eller opdateringer foretaget af en freelancers arbejde baseret på kundefeedback. "En hanes finjusterede krage."
 9. Fremskridtsbetalinger: Betalinger foretaget til en freelancer på forskellige stadier af et projekt, ofte knyttet til milepæle eller leverancer. "En hanekrage, belønnet i etaper."

Med disse 100 vilkår til din rådighed, vil du gale din vej til succes på den online freelance markedsplads. Ligesom hanen, rejs dig med selvtillid, beslutsomhed og visdom, og du vil være sikker på at herske. Og husk altid: "Den tidlige fugl fanger ormen, men den tidlige hane fanger de bedste muligheder."

Tags
Del

Relaterede artikler